عمومی

افتتاح ۷۰ کیلومتر از پروژه دوخطه سازی محور ریلی اندیمشک-اهواز در حضور رییس جمهوری: توجه ویژه به حمل و نقل ریلی در خوزستان

افتتاح ۷۰ کیلومتر از ۱۴۰ کیلومتر پروژه زیر سازی و روسازی خط دوم راه آهن اهواز _اندیمشک با توجه به حمایت دولت از حوزه حمل و نقل ریلی با حضور رئیس محترم جمهور وزیر محترم راه و شهرسازی و مدیر عامل محترم را آهن جمهوری اسلامی ایران با احیای پروژه توسط دولت سیزدهم، میتوان انتظار داشت ۴۰ درصد باقی مانده نیز در شهریور ماه ۱۴۰۲ افتتاح گردد