ردیفعنواننویسندهانتشارات
1مقدمه ای بر طراحی ایستگاه های راه آهنخسرو آذریشرکت پویش صنعت ریلی
2روش هاي نگهداري خطوط ریلی
ذاكري جبار علي / رضا زاده مهرداددانشگاه علم و صنعت ايران
3نگهداري و تعميرات زير سازي و روسازي خطوط ريلي
دلفانگ آلپس -راينر رينگ هازن
آلوان
4مقررات عمومي حركت
هيئت بررسي و اصلاح و تدوين مقررات عمومي حركت
وزارت راه و ترابري راه آهن
5مقررات عمومي حركت (جلد اول)
مركز آموزش راه آهن
وزارت راه و ترابري راه آهن ج.ا.ا
6مامور فني قطارهاي مسافري
اداره كل امور اداري و منابع انساني شركت رجاء
جهانتاب
7مجموعه پرسش و پاسخ مشاغل سير و حركت راه آهن
گروه آموزش سير و حركت و بازرگاني
مؤسسه فرهنگي هنري طاهر
8راه آهن در ايران
منوچهر احتشامي
دفتر پژوهشهاي فرهنگي
9رؤساي راه آهن ايران از بدو تاسيس تا كنون
تبرزاده علي
دفتر روابط عمومي راه آهن ج010
10مقررات حركت در سيستم هاي علائم الكتريكي
مترجم مرواريد
راه آهن جمهوري اسلامي ايران
11گذرگاه دوستي راه آهن بافق -مشهد
شركت ساخت توسعه راه آهن
_
12فوايد راه آهن
كاشف محمد
وزارت ارشاد اسلامي
13مشخصات فني عمومي راه
سازمان مديريت و برنامه ريزي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
14آيين نامه طرح هندسي راه آهن نشريه 288
_سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
15شناسايي عيوب خط و پارامترهاي نگهداري و ايمني
گروه آموزش سيار خط وابنيه
مركز آموزش راه آهن
16ماشين آلات روسازي ريلي
كشاني غلامعلي -مجيدي فر ناصر
آهوان
17 2800 نكته متره و برآورد
ميداني زاده عليرضا
ميدان افزار
18آئين نامه ايمني راه ها
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
19دستورالعمل نظارت بر اجراي روسازي راه‌آهن
_جمهوري اسلامي ايران
20نمایشگاه تخصصی راه آهن و قطارهای شهری
_مرکز آفرینش های هنری تهران
21 اصول مهندسی خط راه آهن
دکتر آرنولدکر
مرکز آموزش عالی علمی -کاربردی راه آهن ج.ا.ا
22كتاب حمل و نقل ريلي ايران2
_انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران
23ايمني علائم الكتريكي راه آهن
ارشد رستمي
مركز آموزش عالي – علمي كاربردي راه آهن
24ديناميك پلهاي راه آهن
ذاكري جبار علي
دانشگاه علم و صنعت ايران
25نگهداری و تعمیرات سیستم علایم الکتریکی و کنترل متروی تهران
گسترش آهن راه
گسترش آهن راه /انجمن مهندسی ریلی ایران
26آموزش پيشگيري از سوانح ويژه رؤساي قطار
مركز آموزش راه آهن
طلوع
27مجموعه خلاصه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه اهن
دکتر سید سعید فاضل، دکتر محمدعلی رضوانی
دانشگاه علم و صنعت ايران
28مهندسی راه آهن با رویکرد عملیاتی
کلیفورد اف بونت
میرماه
29هندبوک مهندسی حمل و نقل / شبکه ها و سیستم
مییر کوتز
کانون تفکر
30مقدمه ای بر مدیریت نگهداری و تعمیر خطوط راه آهن
دکتر جبار علی ذاکری
مرکز آموزش عالی علمی -کاربردی راه آهن ج.ا.ا
31فصلنامه دانشجویی دانشگاه علم و صنعت- راه سوم
_علم و صنعت
32راهنمای تخصصی پانزدهمین همایش بین اللملی و هشتمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل ریلی (اطلاعات شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل ریلی) (مهر 92)
_انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
33مقررات حركت در سيستم هاي علائم الكتريكي (اينترلاكينگ- RC – CTC)
مركز اموزش راه آهن
وزارت راه و ترابري راه آهن ج.ا.ا
34آموزش سوزنبان
گروه سير و حركت و بازرگاني
مركز آموزش عالي علمي – كاربردي راه آهن ج.ا.ا
35مباني علائم الكتريكي راه آهن
گروه آموزش ارتباطات و علائم الكتريكي
موسسه فرهنگي هنري طاهر
36سیستم علامت دهی متروی تهران – مهرشهر
سعید فرمهر
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
37راهنمای استفاده از نرم افزار کنترل محلی
حسین امیر احمدی
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
38نگهداری و تعمیرات سیستم های علائم (جلد اول: بازرسی دوره ای و تعمیرات اینترلاکینگ)
کارگروه علائم شرکت گسترش آهن راه
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
39نگهداری و تعمیرات سیستم های علائم (جلددوم: بازرسی و تعمیرات تراک)
کارگروه علائم شرکت گسترش آهن راه
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
40نگهداری و تعمیرات سیستم های علائم (جلد سوم: بازرسی و تعمیرات بلاک)
کارگروه علائم شرکت گسترش آهن راه
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
41نگهداری و تعمیرات سیستم های علائم (جلد چهارم: بازرسی و تعمیرات ماشین سوزن)
کارگروه علائم شرکت گسترش آهن راه
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
42نگهداری و تعمیرات سیستم های علائم (جلد پنجم: بازرسی و تعمیرات تجهیزات متفرقه)
کارگروه علائم شرکت گسترش آهن راهانجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
43رویکرد اقتصادی توسعه حمل و نقل محور ( TOD )
آزاده محرابیان – رویا سیفی پور – احمد تقی پور
پژوهش های ساختمانی ایران
44مدیریت زمان توقف
دکتر محمد منتظری
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
45خطوط ریلی پیشرفته راه آهن و مترو- جلد دوم
_انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
46دستورالعمل نگهداری و تعمیر خطوط را آهن
گسترش راه آهن
گسترش آهن راه / انجمن مهندسی ریلی ایران
47مقررات عمومی حرکت
هیئت بررسی و اصلاح و تدوین مقررات عمومی حرکت
_
48اصول مهندسی راه آهن
جوآشیم فیدلر
دانشگاه علم و صنعت
49خطوط ریلی پیشرفته راه آهن و مترو- جلد اول
_انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
50بازدید قطار در ایستگاه
_موسسه فرهنگی و هنری طاهر
51برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (مدیریت فنی در صنایع) چاپ هشتم
علی حاج شیر محمدی
غزل
52بوسه بر ریل / کلیدهای پیاده سازی موفق راه آهن شهری پایدار
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
کانون تفکر

53سالنامه آماری – شرکت های قطار های مسافری رجا – 1389
لیلا موسوی محولاتی
مدیریت برنامه و بودجه
54راه آهن (جلد اول)
پیترنیجکمپ
کانون تفکر
55راه آهن (جلد دوم)
پیترنیجکمپ
کانون تفکر
56تحلیل تجارب مهندسی ارزش در حمل و نقل
دیوید ویلسون
_
57مبانی روش های طراحی و احداث تونل های راه و راه آهن در مناطق لرزه خیز
_پژوهشکده حمل و نقل
58روش شناسی تجزیه و تحلیل برنامه اداره ی فن آوری های حمل و نقل
_ذره
59اصول اقتصاد در حمل و نقل
امیل کوئیت/روگر ویکرمن
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی

60مطالعات حمل و نقل و ترافیک علی اکبر لبافی
چاپ گستر
61روش های نگهداری خط آهن
جبار علی ذاکری
دانشگاه علم و صنعت
62خطوط ریلی پیشرفته راه آهن و مترو
کوئن راد ایسولد
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
63مقدمه ای بر طراحی ایستگاه های راه آهن
خسرو آذری
بیشه
64دستورالعمل بازرسی ایمنی راه ها
وزارت راه و ترابری پژوهشکده حمل و نقل
کانون تفکر

65شناسایی و بازرسی فنی واگن های باری اکراینی ویژه مامورین پست بازدید
کامران هاشمی- غلامرضا آقاجانی
مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی راه آهن
66نگاهی به روابط بین را آهن ج.ا.ا و شرکت های حمل و نقل
هادی شدتی
تهران / طاهر
67آموزش پیشگیری از سوانح و رعایت اصول ایمنی در سیر و حرکت (ویژه روسا و معاونین ایستگاه های غیر تشکیلاتی و متصدیان و مسئولین ترافیک)
گروه آموزش سیار بهره برداری و سیر و حرکت مرکز آموزش راه آهن جمهوری اسلامی ایران
چاپ طلوع
68آموزش پیشگیری از سوانح و رعایت اصول ایمنی در سیر و حرکت (ویژه سرمانورچی و مانورچی)
گروه آموزش سیار بهره برداری و سیر و حرکت مرکز آموزش راه آهن جمهوری اسلامی ایران
چاپ طلوع
69آموزش پیشگیری از سوانح و رعایت اصول ایمنی در سیر و حرکت (ویژه سوزنبان)
گروه آموزش سیار بهره برداری و سیر و حرکت مرکز آموزش راه آهن جمهوری اسلامی ایران
چاپ طلوع
70اطلاعات جامع ترمز راه آهن با سرح آحاد و مختصات سیستم کنور
_داتشکده علمی کاربردی راه آهن
71ماشین آلات مکانیزه در نگهداری، بهسازی و نوسازی خطوط راه آهن
مرکز اموزش راه آهن
مرکز اموزش راه آهن
72فرهنگ شش زبانه عمومی واژگان و اصطلاحات راه آهن
مهر آزما /اعتمادی
ره و ترابری راه آهن ج.ا.ا
73مجموعه مقالات سمینار بین المللی راه آهن (جلد یک)
وزارت راه و ترابری
مهندسین مشاور راه آهن (مترا)
74مجموعه مقالات سمینار بین المللی راه آهن (جلد دو)
وزارت راه و ترابری
مهندسین مشاور راه آهن (مترا)
75تجهیزات ریلی
__
76آشنایی با پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
__
77مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن (نشریه شماره 301)
_سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
78چکیده ای از معیارهای طرح هندسی راهها و تقاطع
دکتر امیر محمد طباطبائی
دانشگاه تهران
79ارزیابی و تامین بودجه نگهداری راه در کشورهای عضو پیارک
دبیرخانه مجمع جهانی راه
پژوهشکده حمل ونقل
80حمل و نقل ترکیبی ، اقداماتی جهت تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی
دبیرخانه مجمع جهانی راه
پژوهشکده حمل ونقل
81آموزش پیشگیری از سوانح و رعایت اصول ایمنی در سیر و حرکت (ویژه روسای قطار)
گروه آموزش سیار بهره برداری و سیر و حرکت مرکز آموزش راه آهن جمهوری اسلامی ایران
چاپ طلوع
82گزارش بانک جهانی WSP – تدوین برنامه 5 ساله سرمایه گذاری برای راه آهن
Jorge M.Rebelo
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
83گزارش بانک جهانی WSP – تدوین برنامه 5 ساله سرمایه گذاری برای راه آهن
_
_
84نقشه کرایه حمل در حمل و نقل بین المللی
غلامحسین امیری
مردمک
85راه آهن سریع السیر
حسین امین صدر آبادی
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
86دستورالعمل نگهداری و تعمیر خطوط راه آهن
شرکت گسترش آهن راه
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
87خطوط ریلی بدون بالاست (کاربردها و الزامات)
_پلیکان
88مقررات عمومی حرکت در سیستم علائم الکتریکی اینترلاکینگ
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
89مجله قوانین ایمنی راه آهن
__
90آیین نامه کنترل ریلی EN-2011
__
91مجموعه مقالات نخستین همایش حمل و نقل ریلی شهری
__
92راهنمای کاربردی اراضی اطراف حریم راه ها و راه آهن
شاهین شعبانی
پژوهشکده حمل ونقل
93راهنمای جامع و کاربردی طراحی و مسیر یابی راه آهن
خسرو آذری
شرکت پویش صنعت ریلی
94فصلنامه علمی دانشجویی دانشگاه علم و صنعت (انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن)
فرشاد زابلی
راه سوم
95ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره 352
هیئت تحریریه
_
96آیین نامه طرح هندسی راه آهن (نشریه شماره 288)
معاونت امور فنی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
97فصلنامه علمی دانشجویی دانشگاه علم و صنعت (انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن)
فرشاد زابلی
راه سوم
98اصول متره و برآورد راهسازی ( فهرست بهای راه، راه آهن، باند فرودگاه (رسته راه و ترابری))/ مترور 7
نوید سلیمانی پور
_
99نقش ماشین آلات مکانیزه در ریل گذاری
ضیاءالدین میرحسینی
شهبازی
100Track Laying And Renewal Technology
Gerhad Polterauer
_