ردیفعنواننویسندهانتشارات
1مجموعه دستورالعمل های نگهداری و تعمیرات شبکه برق بالاسریامیر رسولی وندگسترش آهن راه
2مقدمه ای بر طراحی ایستگاه های راه آهنخسرو آذریشرکت پویش صنعت ریلی
3روش هاي نگهداري خطوط ریلی
ذاكري جبار علي / رضا زاده مهرداددانشگاه علم و صنعت ايران
4نگهداري و تعميرات زير سازي و روسازي خطوط ريلي
دلفانگ آلپس -راينر رينگ هازن
آلوان
5مقررات عمومي حركت
هيئت بررسي و اصلاح و تدوين مقررات عمومي حركت
وزارت راه و ترابري راه آهن
6مقررات عمومي حركت (جلد اول)
مركز آموزش راه آهن
وزارت راه و ترابري راه آهن ج.ا.ا
7مامور فني قطارهاي مسافري
اداره كل امور اداري و منابع انساني شركت رجاء
جهانتاب
8مجموعه پرسش و پاسخ مشاغل سير و حركت راه آهن
گروه آموزش سير و حركت و بازرگاني
مؤسسه فرهنگي هنري طاهر
9راه آهن در ايران
منوچهر احتشامي
دفتر پژوهشهاي فرهنگي
10رؤساي راه آهن ايران از بدو تاسيس تا كنون
تبرزاده علي
دفتر روابط عمومي راه آهن ج010
11مقررات حركت در سيستم هاي علائم الكتريكي
مترجم مرواريد
راه آهن جمهوري اسلامي ايران
12گذرگاه دوستي راه آهن بافق -مشهد
شركت ساخت توسعه راه آهن
_
13فوايد راه آهن
كاشف محمد
وزارت ارشاد اسلامي
14مشخصات فني عمومي راه
سازمان مديريت و برنامه ريزي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
15آيين نامه طرح هندسي راه آهن نشريه 288
_سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
16شناسايي عيوب خط و پارامترهاي نگهداري و ايمني
گروه آموزش سيار خط وابنيه
مركز آموزش راه آهن
17ماشين آلات روسازي ريلي
كشاني غلامعلي -مجيدي فر ناصر
آهوان
18 2800 نكته متره و برآورد
ميداني زاده عليرضا
ميدان افزار
19آئين نامه ايمني راه ها
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
20دستورالعمل نظارت بر اجراي روسازي راه‌آهن
_جمهوري اسلامي ايران
21نمایشگاه تخصصی راه آهن و قطارهای شهری
_مرکز آفرینش های هنری تهران
22 اصول مهندسی خط راه آهن
دکتر آرنولدکر
مرکز آموزش عالی علمی -کاربردی راه آهن ج.ا.ا
23كتاب حمل و نقل ريلي ايران2
_انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران
24ايمني علائم الكتريكي راه آهن
ارشد رستمي
مركز آموزش عالي – علمي كاربردي راه آهن
25ديناميك پلهاي راه آهن
ذاكري جبار علي
دانشگاه علم و صنعت ايران
26نگهداری و تعمیرات سیستم علایم الکتریکی و کنترل متروی تهران
گسترش آهن راه
گسترش آهن راه /انجمن مهندسی ریلی ایران
27آموزش پيشگيري از سوانح ويژه رؤساي قطار
مركز آموزش راه آهن
طلوع
28مجموعه خلاصه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه اهن
دکتر سید سعید فاضل، دکتر محمدعلی رضوانی
دانشگاه علم و صنعت ايران
29مهندسی راه آهن با رویکرد عملیاتی
کلیفورد اف بونت
میرماه
30هندبوک مهندسی حمل و نقل / شبکه ها و سیستم
مییر کوتز
کانون تفکر
31مقدمه ای بر مدیریت نگهداری و تعمیر خطوط راه آهن
دکتر جبار علی ذاکری
مرکز آموزش عالی علمی -کاربردی راه آهن ج.ا.ا
32فصلنامه دانشجویی دانشگاه علم و صنعت- راه سوم
_علم و صنعت
33راهنمای تخصصی پانزدهمین همایش بین اللملی و هشتمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل ریلی (اطلاعات شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل ریلی) (مهر 92)
_انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
34مقررات حركت در سيستم هاي علائم الكتريكي (اينترلاكينگ- RC – CTC)
مركز اموزش راه آهن
وزارت راه و ترابري راه آهن ج.ا.ا
35آموزش سوزنبان
گروه سير و حركت و بازرگاني
مركز آموزش عالي علمي – كاربردي راه آهن ج.ا.ا
36مباني علائم الكتريكي راه آهن
گروه آموزش ارتباطات و علائم الكتريكي
موسسه فرهنگي هنري طاهر
37سیستم علامت دهی متروی تهران – مهرشهر
سعید فرمهر
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
38راهنمای استفاده از نرم افزار کنترل محلی
حسین امیر احمدی
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
39نگهداری و تعمیرات سیستم های علائم (جلد اول: بازرسی دوره ای و تعمیرات اینترلاکینگ)
کارگروه علائم شرکت گسترش آهن راه
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
40نگهداری و تعمیرات سیستم های علائم (جلددوم: بازرسی و تعمیرات تراک)
کارگروه علائم شرکت گسترش آهن راه
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
41نگهداری و تعمیرات سیستم های علائم (جلد سوم: بازرسی و تعمیرات بلاک)
کارگروه علائم شرکت گسترش آهن راه
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
42نگهداری و تعمیرات سیستم های علائم (جلد چهارم: بازرسی و تعمیرات ماشین سوزن)
کارگروه علائم شرکت گسترش آهن راه
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
43نگهداری و تعمیرات سیستم های علائم (جلد پنجم: بازرسی و تعمیرات تجهیزات متفرقه)
کارگروه علائم شرکت گسترش آهن راهانجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
44رویکرد اقتصادی توسعه حمل و نقل محور ( TOD )
آزاده محرابیان – رویا سیفی پور – احمد تقی پور
پژوهش های ساختمانی ایران
45مدیریت زمان توقف
دکتر محمد منتظری
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
46خطوط ریلی پیشرفته راه آهن و مترو- جلد دوم
_انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
47دستورالعمل نگهداری و تعمیر خطوط را آهن
گسترش راه آهن
گسترش آهن راه / انجمن مهندسی ریلی ایران
48مقررات عمومی حرکت
هیئت بررسی و اصلاح و تدوین مقررات عمومی حرکت
_
49اصول مهندسی راه آهن
جوآشیم فیدلر
دانشگاه علم و صنعت
50خطوط ریلی پیشرفته راه آهن و مترو- جلد اول
_انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
51بازدید قطار در ایستگاه
_موسسه فرهنگی و هنری طاهر
52برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (مدیریت فنی در صنایع) چاپ هشتم
علی حاج شیر محمدی
غزل
53بوسه بر ریل / کلیدهای پیاده سازی موفق راه آهن شهری پایدار
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
کانون تفکر

54سالنامه آماری – شرکت های قطار های مسافری رجا – 1389
لیلا موسوی محولاتی
مدیریت برنامه و بودجه
55راه آهن (جلد اول)
پیترنیجکمپ
کانون تفکر
56راه آهن (جلد دوم)
پیترنیجکمپ
کانون تفکر
57تحلیل تجارب مهندسی ارزش در حمل و نقل
دیوید ویلسون
_
58مبانی روش های طراحی و احداث تونل های راه و راه آهن در مناطق لرزه خیز
_پژوهشکده حمل و نقل
59روش شناسی تجزیه و تحلیل برنامه اداره ی فن آوری های حمل و نقل
_ذره
60اصول اقتصاد در حمل و نقل
امیل کوئیت/روگر ویکرمن
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی

61مطالعات حمل و نقل و ترافیک علی اکبر لبافی
چاپ گستر
62روش های نگهداری خط آهن
جبار علی ذاکری
دانشگاه علم و صنعت
63خطوط ریلی پیشرفته راه آهن و مترو
کوئن راد ایسولد
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
64مقدمه ای بر طراحی ایستگاه های راه آهن
خسرو آذری
بیشه
65دستورالعمل بازرسی ایمنی راه ها
وزارت راه و ترابری پژوهشکده حمل و نقل
کانون تفکر

66شناسایی و بازرسی فنی واگن های باری اکراینی ویژه مامورین پست بازدید
کامران هاشمی- غلامرضا آقاجانی
مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی راه آهن
67نگاهی به روابط بین را آهن ج.ا.ا و شرکت های حمل و نقل
هادی شدتی
تهران / طاهر
68آموزش پیشگیری از سوانح و رعایت اصول ایمنی در سیر و حرکت (ویژه روسا و معاونین ایستگاه های غیر تشکیلاتی و متصدیان و مسئولین ترافیک)
گروه آموزش سیار بهره برداری و سیر و حرکت مرکز آموزش راه آهن جمهوری اسلامی ایران
چاپ طلوع
69آموزش پیشگیری از سوانح و رعایت اصول ایمنی در سیر و حرکت (ویژه سرمانورچی و مانورچی)
گروه آموزش سیار بهره برداری و سیر و حرکت مرکز آموزش راه آهن جمهوری اسلامی ایران
چاپ طلوع
70آموزش پیشگیری از سوانح و رعایت اصول ایمنی در سیر و حرکت (ویژه سوزنبان)
گروه آموزش سیار بهره برداری و سیر و حرکت مرکز آموزش راه آهن جمهوری اسلامی ایران
چاپ طلوع
71اطلاعات جامع ترمز راه آهن با سرح آحاد و مختصات سیستم کنور
_داتشکده علمی کاربردی راه آهن
72ماشین آلات مکانیزه در نگهداری، بهسازی و نوسازی خطوط راه آهن
مرکز اموزش راه آهن
مرکز اموزش راه آهن
73فرهنگ شش زبانه عمومی واژگان و اصطلاحات راه آهن
مهر آزما /اعتمادی
ره و ترابری راه آهن ج.ا.ا
74مجموعه مقالات سمینار بین المللی راه آهن (جلد یک)
وزارت راه و ترابری
مهندسین مشاور راه آهن (مترا)
75مجموعه مقالات سمینار بین المللی راه آهن (جلد دو)
وزارت راه و ترابری
مهندسین مشاور راه آهن (مترا)
76تجهیزات ریلی
__
77آشنایی با پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
__
78مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن (نشریه شماره 301)
_سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
79چکیده ای از معیارهای طرح هندسی راهها و تقاطع
دکتر امیر محمد طباطبائی
دانشگاه تهران
80ارزیابی و تامین بودجه نگهداری راه در کشورهای عضو پیارک
دبیرخانه مجمع جهانی راه
پژوهشکده حمل ونقل
81حمل و نقل ترکیبی ، اقداماتی جهت تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی
دبیرخانه مجمع جهانی راه
پژوهشکده حمل ونقل
82آموزش پیشگیری از سوانح و رعایت اصول ایمنی در سیر و حرکت (ویژه روسای قطار)
گروه آموزش سیار بهره برداری و سیر و حرکت مرکز آموزش راه آهن جمهوری اسلامی ایران
چاپ طلوع
83گزارش بانک جهانی WSP – تدوین برنامه 5 ساله سرمایه گذاری برای راه آهن
Jorge M.Rebelo
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
84گزارش بانک جهانی WSP – تدوین برنامه 5 ساله سرمایه گذاری برای راه آهن
_
_
85نقشه کرایه حمل در حمل و نقل بین المللی
غلامحسین امیری
مردمک
86راه آهن سریع السیر
حسین امین صدر آبادی
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
87دستورالعمل نگهداری و تعمیر خطوط راه آهن
گسترش آهن راه
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
88خطوط ریلی بدون بالاست (کاربردها و الزامات)
_پلیکان
89مقررات عمومی حرکت در سیستم علائم الکتریکی اینترلاکینگ
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
90مجله قوانین ایمنی راه آهن
__
91آیین نامه کنترل ریلی EN-2011
__
92مجموعه مقالات نخستین همایش حمل و نقل ریلی شهری
__
93راهنمای کاربردی اراضی اطراف حریم راه ها و راه آهن
شاهین شعبانی
پژوهشکده حمل ونقل
94راهنمای جامع و کاربردی طراحی و مسیر یابی راه آهن
خسرو آذری
شرکت پویش صنعت ریلی
95فصلنامه علمی دانشجویی دانشگاه علم و صنعت (انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن)
فرشاد زابلی
راه سوم
96ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره 352
هیئت تحریریه
_
97آیین نامه طرح هندسی راه آهن (نشریه شماره 288)
معاونت امور فنی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
98فصلنامه علمی دانشجویی دانشگاه علم و صنعت (انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن)
فرشاد زابلی
راه سوم
99اصول متره و برآورد راهسازی ( فهرست بهای راه، راه آهن، باند فرودگاه (رسته راه و ترابری))/ مترور 7
نوید سلیمانی پور
_
100نقش ماشین آلات مکانیزه در ریل گذاری
ضیاءالدین میرحسینی
شهبازی
101Track Laying And Renewal Technology
Gerhad Polterauer
_