شرکت گسترش آهن راه در صنعت حمل و نقل، به ویژه حمل و نقل ریلی با سازماندهی گروه های تخصصی راه ها، خطوط و سازه های ریلی و جاده ای، ارتباطات و علائم الکتریکی، ساختمان – تاسیسات و ابنیه در حوزه های زیر فعالیت می نماید:
* نگهداری و تعمیر تجهیزات مخابراتی باسیم و بیسیم
* نگهداری و تعمیر خطوط و سازه های فنی
* نگهداری و تعمیر تجهیزات علائم الکتریکی
* نگهداری و تعمیر سیستم های اعلام و اطفاء حریق و سیستم های تهویه در تونل های شهری
* نگهداری و تعمیر ساختمان ها و تاسیسات مکانیکی و برقی در تونل های شهری، ایستگاه های راه آهن و مترو
* طراحی، ساخت تجهیزات و قطعات سیستم های علائم و کنترل ترافیک
* طراحی، ساخت تجهیزات و قطعات موتورآلات و ماشین آلات و …
* اجرای زیرسازی و روسازی راه ها، خطوط ریلی و ابنیه فنی

واحد pmo شرکت گسترش آهن راه (گار) مطابق با استاندارد PMBOK و چرخه عمر پروژه اقدامات لازم را  در 4 مرحله جهت همسو سازی پروژه ها با اهداف پرتفولیوی شرکت با در نظر گرفتن برآورده شدن رضایت مشتریان سازمان انجام می دهد.

1.فاز شناسایی

به منظور شناسایی نیازمندی های ذینفعان و سهامداران و تعیین محدوده دقیق بین متغیر ها (زمان-هزینه-منابع) صورت می گیرد، اقدامات لازم شامل موارد ذیل می باشد :

1-1- شناسایی نیازمندی های مشتری
1-2- امکان سنجی
1-3-  تعیین فعالیت های پروژه
1-4- شناسایی اموال مشتری
1-5- تعیین ابزار های اندازه گیری
1-6- تعیین معیار های پذیرش فعالی

2.فاز برنامه ریزی

به منظور افزایش صحیح بهره وری در انجام فعالیت ها و منابع انجام می شود ، اقدامات لازم شامل موارد ذیل می باشد :

2-1- برنامه ریزی  مدیریت منابع انسانی
2-2- برنامه ریزی مدیریت تجهیز کارگاه
2-3- برنامه ریزی مدیریت ریسک
2-4- برنامه ریزی  مدیریت زمان
2-5- برنامه ریزی  مدیریت هزینه

 3.فاز کنترل

به منظور نظارت بر اجرای پروژه مطابق برنامه ریزی پروژه در راستای ممیزی و چرخه ی عمر پروژه گزارش گیری و کنترل پیشرفت پروژه در بازه های زمانی مشخص صورت می پذیرد،همچنین با برگزاری جلسات با ارکان پروژه به بررسی نواقص پرداخته و پیشنهادات لازم در جهت بهبود روند پروژه به مدیریت محترم شرکت و ذینفعان پروژه به منظور افزایش رضایت مشتریان صورت می گیرد.

4. فاز اختتام

در این مرحله تهیه و تنظیم گزارشات نهایی پروژه صورت می گیرد و شامل مراحل ذیل می باشد:

4-1- تحویل موقت
4-2- تحویل قطعی
4-3- نگهداری سوابق و مستندات