مشارکت خلاق در تحلیل خرابی های مربوط به تعمیر و نگهداری اداره کل راه آهن یزد
حسن انجام کار در تعمیر و نگهداری سه محور
تقدیر از حمایت های مادی و معنوی جهت برگزاری مراسم دانش آموختگان دانشکده مهندسی راه آهن
تلاش ارزنده در استقرار بهینه نظام نگهداری و تعمیر یکپارچه برای نخستین بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران
تلاش و کوشش مدیریت و پرسنل در تعمیر و نگهداری خطوط و ابینه فنی هرمزگان
کسب رتبه اول ارتقای بهره وری تجهیزات ارتباطات و علائم الکتریکی
برنامه ریزی مناسب در خصوص نصب و انتقال کوبلاژ سوزن از اداره کل فارس به ایستگاه چادرملو
همکاری در جمع آوری سانحه بلاک زرین – ریگ و تعمیر به موقع خط
تلاش ارزنده در طرح عظیم راه آهن یک هزار کیلومتری بافق – مشهد
انتخاب شایسته مدیریت در زمره 100 نفر از همکاران راه آهن
تندیس دومین همایش تجلیل از خیرین کمک به آزادی زندانیان
تندیس ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر مهندسی راه آهن
لوح تقدیر سومین نمایشگاه مشارکت تولیدکنندگان ایرانی در صنعت مترو
تندیس سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی