مشارکت خلاق در تحلیل خرابی های مربوط به تعمیر و نگهداری اداره کل راه آهن یزد
حسن انجام کار در تعمیر و نگهداری سه محور
تقدیر از حمایت های مادی و معنوی جهت برگزاری مراسم دانش آموختگان دانشکده مهندسی راه آهن
تلاش ارزنده در استقرار بهینه نظام نگهداری و تعمیر یکپارچه برای نخستین بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران
تلاش و کوشش مدیریت و پرسنل در تعمیر و نگهداری خطوط و ابینه فنی هرمزگان
کسب رتبه اول ارتقای بهره وری تجهیزات ارتباطات و علائم الکتریکی
برنامه ریزی مناسب در خصوص نصب و انتقال کوبلاژ سوزن از اداره کل فارس به ایستگاه چادرملو
همکاری در جمع آوری سانحه بلاک زرین – ریگ و تعمیر به موقع خط
تلاش ارزنده در طرح عظیم راه آهن یک هزار کیلومتری بافق – مشهد
انتخاب شایسته مدیریت در زمره 100 نفر از همکاران راه آهن
تقدیرنامه شورای اسلامی کار
نامه تقدیر اکسپورتکس 2019
تقدیر و تشکر جهت زیرسازی و روسازی و نصب سوزن در ایستگاه چادرملو
تقدیر و تشکر جهت افزایش کیفیت خط راه آهن یزد
تندیس سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی
تندیس دومین همایش تجلیل از خیرین کمک به آزادی زندانیان
لوح تقدیر سومین نمایشگاه مشارکت تولیدکنندگان ایرانی در صنعت مترو
تقدیر و تشکر در احداث زیرگذر باکسی تازه کندو کهجوق