آگهی استخدام

مجموعه گسترش آهن راه جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط اعلام شده، دعوت به همکاری می‌نماید. جهت تکمیل رزومه می توانید به منوی فرصت ...

ادامه مطلب

آگهی استخدام

مجموعه گسترش آهن راه جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط اعلام شده، دعوت به همکاری می‌نماید. جهت تکمیل رزومه می توانید به منوی فرصت ...

ادامه مطلب

آگهی استخدام

مجموعه گسترش آهن راه جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط اعلام شده، دعوت به همکاری می‌نماید. جهت تکمیل رزومه می توانید به منوی فرصت ...

ادامه مطلب

انتصابات کلیدی در حوزه حمل ونقل و ایمنی: مهرداد بذرپاش و شهریار افندی زاده به سمت مقامات ارشد منصوب شدند

مهرداد بذرپاش به عنوان "معاون حمل ونقل" و شهریار افندی زاده به عنوان "مشاور ارشد و رئیس مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانح حمل‌ و نقل" منصوب ...

ادامه مطلب

سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار ارائه نظرات کارشناسان در مورد پیش نویس آیین نامه طرح هندسی راه آهن شد.

امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای انجام وظایف قانونی خود، در نظر دارد نسبت به ابلاغ "پيش‌...

ادامه مطلب

آگهی استخدام

مجموعه گسترش آهن راه جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط اعلام شده، دعوت به همکاری می‌نماید. جهت تکمیل رزومه می توانید به منوی فرصت ...

ادامه مطلب

آگهی استخدام

مجموعه گسترش آهن راه جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط اعلام شده، دعوت به همکاری می‌نماید. جهت تکمیل رزومه می توانید به منوی فرصت ...

ادامه مطلب

آگهی استخدام

مجموعه گسترش آهن راه جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط اعلام شده، دعوت به همکاری می‌نماید. جهت تکمیل رزومه می توانید به منوی فرصت ...

ادامه مطلب

افتتاح ۷۰ کیلومتر از پروژه دوخطه سازی محور ریلی اندیمشک-اهواز در حضور رییس جمهوری: توجه ویژه به حمل و نقل ریلی در خوزستان

افتتاح ۷۰ کیلومتر از ۱۴۰ کیلومتر پروژه زیر سازی و روسازی خط دوم راه آهن اهواز _اندیمشک با توجه به حمایت دولت از ح...

ادامه مطلب