عمومی

جایگزینی کراسینگ فرانسوی با کراسینگ اتریشی (پروژه تعویض تکه­ مرکزی سوزن 2 ایستگاه صادقیه)

پیرو مذاکرات انجام شده با کارفرما در خصوص رفع خرابی­های موجود در تکه­ مرکزی اتریشی سوزن 2 صادقیه با مشخصات EW-R-300 و با توجه کمبود قطعات ریلی مشابه با قطعات معیوب مورد نیاز و نیز در راستای استفاده بهینه از ظرفیت­های موجود در راه ­آهن شهری تهران و حومه، تأمین ایمنی سیر و حرکت ناوگان و هم­چنین عدم اعمال تقلیل سرعت عبوری از روی سوزن­های معیوب، این شرکت اقدام به جایگزینی کراسینگ فرانسوی با کراسینگ اتریشی موجود نموده است.