معرفی سیستم مدیریت کیفیت 

در آستانه ورود به قرن بيست و يكم جهان شاهد گسترش روز افزون حاكميت استانداردها، قوانين، ضوابط و معيارهاي مورد پذيرش جامعه بين الملل بر روابط تجاري و صنعتي في مابين مي باشد و از جمله مهمترين اين استانداردها كه مورد پذيرش اكثريت كشورهاي جهان است، استاندارد بين المللي سیستم مدیریت یکپارچه IMS مي باشد. در كشور ما نيز بالطبع به لحاظ گریز از وضعيت تك محصولي و عدم اتكاء به درآمدهاي نفتي، حضور فعال تر در عرصه هاي صنعت و تجارت بين المللي و حفظ محیط زیست، رعايت اين استانداردها و اخذ تاييديه بين المللي براي محصولات توليدي و ارائه خدمات از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. اصولاً رقابت حاكم بر بازارهاي داخلي و خارجي مبتني بر اصل ارائه خدمات با كيفيت بالاتر و افزايش ضريب اعتماد کارفرمايان، به كمك استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS مي باشد. با مطالعه عوامل ايجاد بهره وري و كيفيت و استقرار سيستم هاي نوين و صحيح مديريتي و در سايه تدوين فرآيندهاي اجرایي نوين و تطابق آن با استانداردهاي بين المللي مي توان نسبت به كاهش هزينه ها، بهبود كيفيت و افزايش بهره-وري ( اثربخشی و کارایی) و تخصيص بهينه نيروي انساني در ظرفيت هاي كاري و در نتيجه تضمين بهبود ارائه خدمات و بالا بردن توان فني و گسترش سهم خود در بازار خدمات اقدام نمود. بديهي است موفقيت در دستيابي به اين اهداف تنها در سايه ايجاد فرهنگ سیستم مديريت كيفيت و تفكر سيستمي، به همراه اعتقاد قلبي و تلاش همه جانبه فرد فرد اعضاء تشكيل دهنده يك سازمان امكان پذير مي باشد.
به همین منظور شرکت گسترش آهن راه سیستم مدیریت یکپارچه IMS را در كليه فعاليت هاي سازماني خود پياده سازی نموده است و تلاش در حفظ و نگهداشت این سیستم را جزء ماموریت های خود می داند و كاركنان و مديريت شركت اميدوارند با استقرار، حفظ و تداوم و بهبود مستمر اين سيستم در سايه همكاري و تلاش همه جانبه به موفقيت هاي قابل توجهي در دستيابي به اهداف و استراتژی های تعيين شده نائل آيند. از سال 1386 استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت گسترش آهن راه مطابق با استاندارد ISO 9001:2000 انجام و پیاده سازی گردیده و از سال 1396 این سیستم به استاندارد ISO 9001:2015 ارتقا یافته است. در سال 1397 شرکت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (2018: IMS ISO9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001) را کسب و در تمامی عملیات/پروژه های در حال احداث پیاده سازی نموده و با برقراری معاونت راهبردی، صحت عملکرد، پایش و اندازه گیری سیستم های مدیریتی مذکور را جزء خط مشی شرکت قرار داده است. در حال حاضر مستندات موجود در سیستم مدیریت کیفیت، علاوه بر سند استراتژی و خط مشی کیفیت بالغ بر 372 فرم، 22 روش اجرایی و 17 دستورالعمل می باشد. اقدامات انجام شده در قالب پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه:

  • طرح ریزی اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مرتبط با سیستم مدیریت یکپارچه در سازمان و شناسایی استراتژی و برنامه های دستیابی

  • تجزیه و تحلیل سیستم و سیستم های پیچیده

  • استفاده از تکنیک تئوری تصمیم گیری مدیران (MADM) در سازمان، در راستای کمک به اتخاذ تصمیم مبتنی بر شواهد و داده

  • برگزاری دوره های آموزش های مرتبط با سیستم مدیریت یکپارچه

  • پیاده سازی استراتژی مدیریت دانش در سازمان

  • طراحی فرآیندهای کاری و کنترل عملکرد فرآیندهای طرح ریزی شده در قالب مدیریت فرآیندهای سازمان

  • انجام ممیزی داخلی در دفتر و عملیات/ پروژه های سازمان

  • ایجاد تفکر بهبود مستمر در ارائه خدمات به مشتریان درون و برون سازمانی

  • تعریف و اجرای پروژه های بهبود در راستای کمک به تعالی سازمانی

  • استقرار سیستم ارتباط با مشتری و سنجش میزان رضایت و شکایت مشتری در راستای انجام اقدام اصلاحی مناسب

  • استقرار نظام ارائه نظرات