مقــالات

استفاده از امپدانس باندها در تراک های فرکانسی
برنامه زیری استراتژیک سازمان بر اساس تجزیه و تحلیل SWOT
بررسی معیارهای منتخب در استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات و اولویت بندی با ابزار AHP
انتخاب تامین کنندگان در صنعت حمل و نقل ریلی با روش AHP
رویکرد سبک سازی طراحی و نصب سیگنالینگ در ایستگاه ها با استفاده از شبکه LAN

کتــــــب

*****************************************************************************************************************
جهت دانلود کامل مقالات، فرم زیر را تکمیل نمایید. مقالات به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

فرم دانلود مقالات