عمومی

افزایش مطلق بارگیری در بخش حمل و نقل بین المللی اداره کل راه آهن

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن اصفهان، سید رضا سادات حسینی مدیر کل راه آهن اصفهان از رشد ۸۱۱ درصدی تناژ حمل و نقل بین المللی ریلی در ناحیه اصفهان طی بازه ۳ ماهه ابتدای سال جاری خبر داد. وی گفت: در جهت تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و همچنین توسعه صادارت، با پیگیریهای بعمل آمده طی ۳ ماه اخیر بیش از ۲۰۲ واگن حامل محموله آهن آلات صادراتی،LAB و کاشی صادراتی از مبادی ایستگاههای سیستان و اصفهان به مقصد ایستگاه رازی بارگیری و اعزام گردیده است.
ایشان اضافه نمود: با رشد ۱۴۵/۴ برابری در تعداد واگن بارگیری شده بین المللی، برای چندمین ماه پیاپی راه آهن اصفهان شاهد رشد و افزایش مطلق بارگیری در بخش حمل و نقل بین المللی بوده است که در جایگاه خود بسیار حائز اهمیت است.