عمومی

انتصابات کلیدی در حوزه حمل ونقل و ایمنی: مهرداد بذرپاش و شهریار افندی زاده به سمت مقامات ارشد منصوب شدند

مهرداد بذرپاش به عنوان “معاون حمل ونقل” و شهریار افندی زاده به عنوان “مشاور ارشد و رئیس مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانح حمل‌ و نقل” منصوب شدند. انتصاب با هدف تحقق سیاست‌های حمل و نقل ملی، ایجاد نظام جامع حمل ونقل و تدوین استانداردها برای کاهش حوادث حمل‌ و نقل صورت گرفت.

منبع خبر: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی