عمومی

بتن ریزی خط شماره 13 پروژه بهسازی خطوط کارخانجات بافق

بتن ریزی خط شماره 13 پروژه بهسازی خطوط کارخانجات بافق به روش دال بتنی توسط نیروهای اجرایی و متخصص های خبره شرکت گسترش آهن راه با نظارت کارفرمای پروژه اداره کل راه آهن استان یزد