دوره های آموزشی

برگزاری دوره فنون کاربردی تعمیرکاران خط و ابنیه فنی در آذربایجان

دوره تعمیرکاران خط و ابنیه فنی از تاریخ 1402/05/14 لغایت 1402/05/31 بصورت ۲ روز (۱۶ ساعت جوار خط) در کارگاه ها توسط کارشناسان تایید شده این شرکت جهت آموزش برای تمامی تعمیرکاران خط و ابنیه فنی تدریس می گردد. هدف آموزش پرسنل آشنایی با امور تعمیرات خط و ابنیه فنی (سنتی، مکانیزه) و روش های ایمنی در محیط کار راه آهن ج.ا.ا می باشد.