انتصابات کلیدی در حوزه حمل ونقل و ایمنی: مهرداد بذرپاش و شهریار افندی زاده به سمت مقامات ارشد منصوب شدند

مهرداد بذرپاش به عنوان "معاون حمل ونقل" و شهریار افندی زاده به عنوان "مشاور ارشد و رئیس مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانح حمل‌ و نقل" منصوب ...

ادامه مطلب

سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار ارائه نظرات کارشناسان در مورد پیش نویس آیین نامه طرح هندسی راه آهن شد.

امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای انجام وظایف قانونی خود، در نظر دارد نسبت به ابلاغ "پيش‌...

ادامه مطلب