• صفحه اصلی

درباره ما

حرکت از نقطه‌ای به نقطه ديگر، در شرايطی که بين دو نقطه فرسنگ ها فاصله باشد، نياز به وسيله نقليه دارد. ولی آن دسته از وسايط نقليه که ظرفيت بالای جابه جايی بار و مسافر را دارند و همزمان ايمنی سفر نيز در آن ها تضمين شده، مقصود ماست.

منظور قطار است، قطاری که برای حرکت نياز به جاده ای خاص دارد، جاده ای از نوع آهنين و هدف ما توانايی نگهداری اين صنعت بزرگ ريلی است.

شرکت گسترش آهن راه ( گار ) ، از سال 1380 با شماره ثبت 180583 در بخش خصوصی فعاليت خود را در زمينه خدمت بيشتر و بی دريغ به اين صنعت ريلی، با کمک تجربه بزرگان تاريخ راه آهن ايران آغاز کرده و با استقبال از نيروی جوان و پويا در راستای خدمت به مردم و ميهن عزيز گام برداشته است.

شرکت گسترش آهن راه دارای مدرک پايه 3 حمل و نقل ، 5 ارتباطات و 5 ابنيه از سازمان مديريت و هم چنين مدرک صلاحيت کار و امور اجتماعی است . علاوه بر اين موفق به کسب 9 تشويق نامه و رضايت نامه از کارفرماهای مربوطه در پروژه های انجام شده توسط شرکت، شده است .

اين شرکت مفتخر است که با انجمن حمل و نقل ريلی و انجمن نگهداری و تعميرات همکاری نموده و در صدد انتقال دانش و ارتقاء سطح کيفی کار است

این شرکت فعاليت های گسترده ای در بخش خط و ابنيه فنی و علائم و ارتباطات الکتريکی نيز دارد که در بخش زمينه فعاليت ها به تفضيل آمده است.

زمینه های فعالیت

فعاليت های شرکت گسترش آهن راه ( گار ) ، در راستای طراحی و اجرای زيرسازی مسير راه آهن‌ها و ايستگاه‌های مربوطه، طراحی و اجرای سيستم های علائم و ارتباطات و برقی کردن خطوط راه آهن، تعميرات و نگهداری خطوط راه آهن و بهره برداری و راهبری راه آهن می باشد.

فعاليت شرکت به دو دسته کلی زير تقسيم بندی می شوند :

  • خط و ابنيه فنی
  • علائم و ارتباطات الکتريکی