دوره های آموزشی

برگزاری دوره تخصصی مسئولین اکیپ های تعمیرات خط یزد

دوره تخصصی مسئولین اکیپ تعمیرات خط یزد از 1402/04/03 تا 1402/05/18 در عملیات‌ نت یزد در حال برگزاری می باشد.این دوره با هدف اشنایی با امور تعمیرات خط (سنتی، مکانیزه)، روش اجرای کار، رواداری مجاز و ارتباط بین ادارات فنی و روش های ایمنی در محیط کار راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد.