عمومی

سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار ارائه نظرات کارشناسان در مورد پیش نویس آیین نامه طرح هندسی راه آهن شد.

امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای انجام وظایف قانونی خود، در نظر دارد نسبت به ابلاغ “پيش‌نويس جديد آيين‌نامه طرح هندسي راه‌آهن” اقدام نماید. نظر به اهميت تعامل با متخصصین و دستیابی به ضوابط کاربردی منطبق با نیاز کشور، پيش‌نويس این ضابطه جهت نظرخواهي در بخش “دانلود فایل”، حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری قرار داده شده ‌است. هم چنین نظرات خود را به نشانی Nezamfanni@chmail.ir ارسال نمایید.